Naszą misją jest pomoc Rodzinie

Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej przy Fundacji "Nadzieja dla Rodzin" działa na rzecz rodzin doświadczających trudnych sytuacji życiowych. W szczególny promuje metodę pracy z rodziną Konferencja Grupy Rodzinnej (KGR).

KGR w projektach systemowych PO KL

Od 1 stycznia 2010 roku istnieje możliwość wpisania metody KGR we wnioski systemowe PO KL (poddziałanie 7.1.1 oraz 7.1.2) jako jednego z instrumentów aktywnej integracji. (aktywizacja społeczna). **Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie zainteresowane wdrażaniem metody KGR prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów współpracy.

archiwum aktualności Czym jest KGR?

Historia

Struktura

Model KGR

Reguły KGR

Krajowe Centrum Konferencji Grupy Rodzinnej przy Fundacji "Nadzieja dla Rodzin" działa na rzecz wspierania rodzin doświadczających trudnych sytuacji życiowych. Wśród wielu metod pracy z rodziną w szczególny sposób chcemy promować metodę Konferencja Grupy Rodzinnej.

Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji kiedy każda rodzina będzie miała prawo do próby rozwiązania problemu samodzielnie (na przykład posługując się KGR) przed podjęciem wiążących decyzji przez system pomocy społecznej, sądy.

2007 Copyright KGR.ORG.PL | Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Konferencja Grupy Rodzinnej ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym.

Strona główna | Aktualności | Metoda | Projekty | Kim jesteśmy | Publikacje | Partnerzy | Pobierz | Kontakt